En aquest llibre -el tercer de l’autor- se’ns proporciona sistemes i tècniques provades perquè els professionals immobiliaris obtinguin una remuneració atractiva per la important tasca que realitzen en manejar operacions immobiliàries.
Un llibre que pretén millorar substancialment la vida dels agents immobiliaris i venedors en general.