El llibre es basa en l’experiència i els coneixements adquirits a través dels més de 20 anys d’experiència al sector. El llibre està dirigit a:

  • Persones sense o amb poca experiència en el sector
  • Dirigit a què els nous agents coneguin i es familiaritzin ràpidament amb el seu nou entorn professional.
  • Orientat a assolir els objectius marcats en un curt espai de temps, tots dos paràmetres definits, de manera personalitzada, conjuntament pel gerent i l’agent.
    Busca aportar que els professionals immobiliaris disposin de més possibilitats d’adaptació o redisseny en una professió adaptada a nous temps i exigències d’un mercat cada cop més exigent i competitiu, arribant abans a assolir les metes professionals que s’hagin marcat.