El sector immobiliari té un caràcter transversal que afecta múltiples sectors de l’economia espanyola ja que és una de les principals formes d’estalvi de la població, atreu la inversió de fons institucionals i privats, és també un recurs significatiu de les administracions locals i és una de les principals àrees d’atenció de la inversió creditícia del sistema financer.

Resulta ser una activitat econòmica apassionant amb malalties cròniques, escàndols periòdics, períodes de creixement exagerat i crisis profundes com la que es viu en aquests moments. Mikel Echavarren, amb més de 25 anys de dedicació professional al sector immobiliari, aborda en aquest llibre el repte d’oferir al lector un resum clar i directe de les principals claus que expliquen el funcionament d’aquest, així com de reflexions personals i profundes sobre els seus errors i les recomanacions de millora als diferents agents que participen en aquest.

Comptat i debatut, es tracta d’un llibre d’obligada lectura per a tots aquells professionals que es relacionen directament o indirectament amb l’activitat del sector i també per als qui vulguin acostar-se a conèixer-lo; en un moment com l’actual, en el qual el sector immobiliari en el seu conjunt apareix com a font de tots els mals de la situació econòmica, la lectura del llibre pot permetre identificar les estratègies i formes de gestió més adequades per a evitar errors i construir un sector més racional i eficient. Neteja Copia el text